Opis usług

Włączenie poczty głosowej

Zastosowanie: abonent chce mieć możliwość pozostawienia wiadomości głosowych przez osoby do niego dzwoniące w systemie poczty głosowej gdy ten nie mógł odebrać połączenia.

Abonent przekierowuje kodem wpisywanym z klawiatury telefonu przychodzące połączenia telefoniczne na numer poczty głosowej (9555), przekierowanie można włączyć lub wyłączyć wyłącznie z aparatu telefonicznego podłączonego do sieci telefonicznej City-Sat i będzie miało zastosowanie dla numeru telefonicznego z którego zostało włączone/wyłączone, do wyboru są trzy warianty dla których uaktywnia się poczta głosowa:

*21*9555# – przekierowanie bezwarunkowe – poczta głosowa będzie włączała się zawsze osobie do nas dzwoniącej, wyłączenie w/w przekierowania po wpisaniu kodu #21 #, sprawdzenie stanu przekierowania bezwarunkowego kodem „#21#

*67*9555# – przekierowanie gdy zajętość – poczta głosowa będzie włączała się osobie do nas dzwoniącej wówczas gdy telefon w chwili dzwonienia do nas będzie zajęty (aktualnie uczestniczymy w rozmowie telefonicznej), wyłączenie w/w przekierowania po wpisaniu kodu #67#, sprawdzenie stanu przekierowania „gdy zajętość” kodem *#67#

*61*9555# – przekierowanie gdy niedostępność – poczta głosowa będzie włączała osobie dzwoniącej do nas wówczas gdy my nie odbierzemy połączenia przez około 20s, wyłączenie w/w przekierowania po wpisaniu kodu #61 #, sprawdzenie stanu przekierowania „gdy niedostępność” kodem *#61#

W celu odsłuchania pozostawionych w systemie poczty głosowej wiadomości Abonent powinien połączyć się na jeden z następujących numerów telefonu:

9555 – numer poczty głosowej dostępny z telefonu abonenta w sieci telefonicznej City-Sat, umożliwia odsłuchanie wiadomości pozostawionych dla numeru z którego nastąpiło połączenie pod numer 9555,

9556 – numer poczty głosowej dostępny z telefonu w sieci telefonicznej City-Sat, po wybraniu powyższego numeru Abonent zostanie poproszony o podanie numeru telefonicznego dla którego chce odsłuchać pocztę głosową oraz kod PIN zabezpieczający dostęp dla numeru dla którego chce odsłuchać wiadomości.

Numer telefonu dla którego chcemy odsłuchać pocztę głosową należy podać w postaci 5500XXX

077 5500010 – numer poczty głosowej dla abonentów dzwoniących z poza sieci telefonicznej City-Sat, po wybraniu powyższego numeru Abonent zostanie poproszony o podanie numeru telefonicznego dla którego chce odsłuchać pocztę głosową oraz kod PIN zabezpieczający dostęp dla numeru dla którego chce odsłuchać wiadomości.

Numer telefonu dla którego chcemy odsłuchać pocztę głosową należy podać w postaci 5500XXX

Przekierowanie połączenia

Zastosowanie: abonent chce odbierać połączenia kierowane na jego numer telefoniczny w sieci City-Sat pod innym numerem telefonu, np. pod numerem własnej komórki.

Abonent przekierowuje kodem wpisywanym z klawiatury telefonu przychodzące połączenia telefoniczne na inny numer telefonu (X)0<XXXXXXX), przekierowanie można włączyć lub wyłączyć wyłącznie z aparatu telefonicznego podłączonego do sieci telefonicznej City-Sat i będzie miało zastosowanie dla numeru telefonicznego z którego zostało włączone/wyłączone, do wyboru są trzy warianty dla których nastąpi przekierowanie:

*21*XXXXXXXXXX# – przekierowanie bezwarunkowe – przekierowanie będzie realizowane zawsze osobie do nas dzwoniącej, wyłączenie w/w przekierowania po wpisaniu kodu #21#, sprawdzenie stanu przekierowania bezwarunkowego kodem *#21#

*67*XXXXXXXXXX# – przekierowanie gdy zajętość – przekierowanie będzie realizowane wówczas gdy telefon w chwili dzwonienia do nas będzie zajęty (aktualnie uczestniczymy w rozmowie telefonicznej), wyłączenie w/w przekierowania po wpisaniu kodu #67#, sprawdzenie stanu przekierowania „gdy zajętość” kodem *#67#

*61*XXXXXXXXXX# – przekierowanie gdy niedostępność – przekierowanie będzie realizowane wówczas gdy my nie odbierzemy połączenia przez około 20s, wyłączenie w/w przekierowania po wpisaniu kodu #61 #, sprawdzenie stanu przekierowania „gdy niedostępność” kodem *#61#

W miejsce XXXXXXXXXX należy podać pełen numer telefoniczny na który ma być zrealizowane przekierowanie wraz z 0 i numerem kierunkowym.

Wszelkie zrealizowane przekierowania są płatne, za przekierowanie własnego numeru telefonicznego na numer telefonu w sieci komórkowej zostaniemy obciążeni opłatą taką samą jak za zrealizowanie połączenia na w/w numer telefonu w sieci komórkowej.

Budzenie

Ustawienie budzenia jednokrotnego na hh:mm: *55*HHMM# gdzie hh godzina, mm minuty – dla budzenia na 6:30 kod będzie miał postać *55*0630# usunięcie budzenia jednokrotnego kodem: #55# sprawdzenie stanu budzenia jednokrotnego kodem: *#55#

Ustawienie budzenia wielokrotnego na hh:mm: *57*HHMM# gdzie hh godzina, mm minuty – dla budzenia na 6:30 kod będzie miał postać *57*0630# usunięcie budzenia wielokrotnego kodem: #57# sprawdzenie stanu budzenia wielokrotnego kodem: *#57#

Budzenie wielokrotne z określeniem dni tygodnia *57*HHMM*DOW# – aktywacja usługi

HHMM – oznacza godziny i minuty w formacie 24h

DOW – symbole dni tygodnia gdzie 1 – poniedziałek, 2 – wtorek aż do 7 niedziela.

Przykład: *57*0456*12467# aktywuje budzenie o 4.57 we wszystkie poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty i niedziele

Proszę nie przeszkadzać DND

gdy aktywna, odgrywa komunikat systemowy lub nagrany przez użytkownika w przypadku próby zadzwonienia na numer telefonu.

*26# – włącza usługę,

#26# – wyłączenie usługi,

*#26# – sprawdzenie stanu usługi,

Nagranie własnego komunikatu DND : *27# – włącza procedurę odsłuchania aktualnego komunikatu, i umożliwia nagranie własnego lub powrót do domyślnego komunikatu systemowego.

Sprawdzenie stanu rachunku telefonicznego

9444 – numer telefonu pod którym dostępna jest informacja na temat bieżącego stanu rachunku telefonicznego.

Uzyskane pod tym numerem telefonu informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą do wnoszenia reklamacji.

Wybieranie skrócone (10 numerów i 100 numerów)

Umożliwia zdefiniowanie zestawu numerów docelowych pod które użytkownik może zadzwonić wybierając numer skrócony z opcjonalnym prefiksem na początku, usługa 10 numerów (skróty 1 cyfrowe):

*50*X*numer_docelowy# – aktywacja usługi dla numeru skróconego pod numerem X (gdzie X np.: 1,2,3, itd..) *#50*X# – sprawdzenie usługi dla numeru skróconego X #50*X# – dezaktywacja usługi dla numeru docelowego X

usługa 100 numerów (skróty 2 cyfrowe): *50*XX*numer_docelowy# – aktywacja usługi dla numeru skróconego XX

*#50*XX# – sprawdzenie usługi dla numeru skróconego XX

#50*XX# – dezaktywacja usługi dla numeru docelowego XX

Dla przykładu, definiując numer docelowy 0322015880 pod numerem skróconym 1, poprzez kod: *50*1 „0322015880# użytkownik może dodzwonić się pod ten numer wybierając z klawiatury telefonu **1