Internet

Cennik usług dostępu do Internetu

(obowiązuje od 10.12.2016 r.)

Opłaty abonamentowe (miesięczne) wg. rodzaju usługi.

Cena dla Abonentów aktywnych sieci TVK

Cena dla klientów   nieaktywnych w  sieci TVK

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 1 Mb/s
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 1Mb/s do modemu oraz 0.5Mb/s od modemu

37,00 zł

40,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 2 Mb/s
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 2Mb/s do modemu oraz 0.5Mb/s od modemu

50,00 zł

53,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 4 Mb/s
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 4Mb/s do modemu oraz 0.5Mb/s od modemu

95,00 zł

98,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 8 Mb/s
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 8Mb/s do modemu oraz 0.5Mb/s od modemu

135,00 zł

138,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 16 Mb/s
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 16Mb/s do modemu oraz 1Mb/s od modemu

175,00 zł

178,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 32 Mb/s
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 32 Mb/s do modemu oraz 1Mb/s od modemu

195,00 zł

198,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 64 Mb/s
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 64 Mb/s do modemu oraz 2Mb/s od modemu

205,00 zł

208,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 128 Mb/s
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 128 Mb/s do modemu oraz 4Mb/s od modemu

225,00 zł

228,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 256 Mb/s
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 256 Mb/s do modemu oraz 6Mb/s od modemu

245,00 zł

248,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 16 Mb/s dla umowy na 12 m-cy
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 16Mb/s do modemu oraz 1Mb/s od modemu. Brak limitu pobranych danych.

36,00 zł

39,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 16 Mb/s dla umowy na 24 m-ce

Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 16Mb/s do modemu oraz 1Mb/s od modemu. Brak limitu pobranych danych.

26,00 zł

29,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 32 Mb/s dla umowy na 12 m-cy
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 32Mb/s do modemu oraz 2Mb/s od modemu. Brak limitu pobranych danych.

43,00 zł

46,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 32 Mb/s dla umowy na 24 m-ce

Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 32Mb/s do modemu oraz 2Mb/s od modemu. Brak limitu pobranych danych.

33,00 zł

36,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 64 Mb/s dla umowy na 12 m-cy
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 64Mb/s do modemu oraz 2Mb/s od modemu. Brak limitu pobranych danych.

50,00 zł

53,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 64 Mb/s dla umowy na 24 m-ce

Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 64Mb/s do modemu oraz 2Mb/s od modemu. Brak limitu pobranych danych.

40,00 zł

43,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 128 Mb/s dla umowy na 12 m-cy
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 64Mb/s do modemu oraz 2Mb/s od modemu. Brak limitu pobranych danych.

57,00 zł

60,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 128 Mb/s dla umowy na 24 m-ce

Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 64Mb/s do modemu oraz 2Mb/s od modemu. Brak limitu pobranych danych.

47,00 zł

50,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 256 Mb/s dla umowy na 12 m-cy
Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 64Mb/s do modemu oraz 2Mb/s od modemu. Brak limitu pobranych danych.

64,00 zł

67,00 zł

USŁUGA O PRĘDKOŚCI 256 Mb/s dla umowy na 24 m-ce

Nielimitowany dostęp jednego terminala do sieci z prędkością

do 64Mb/s do modemu oraz 2Mb/s od modemu. Brak limitu pobranych danych.

54,00 zł

57,00 zł

Cennik usług dostępu do Internetu

(obowiązuje od 10.12.2016 r.)

Opłata aktywacyjna płatna w dniu podłączenia do sieci internetowej – za wykonanie wszystkich prac wykazanych w Warunkach Technicznych świadczenia usług internetowych.

Opłata  aktywacyjna

Aktywacja drogą kablową dla osób prywatnych i firm:

1,22 zł

Aktywacja dla przyłączenia drogą radiową:

300,00 zł

Przyłączenie dodatkowego terminala abonenckiego:

40,00 zł

Usługi dodatkowe

Opłata

Skonfigurowanie karty sieciowej Abonenta:

30,00 zł

Zainstalowanie systemu w terminalu abonenckim:

65,00 zł

Zmiana prędkości łącza dla umów na czas nieokreślony – Opłata manipulacyjna:

15,00 zł

Konsultacja u klienta dotycząca lokalnej sieci komputerowej (informatyczna):

30,00 zł/1 godz.

Projekt i wykonanie lokalnej sieci komputerowej:

wg. kosztorysu

Skonfigurowanie routera:

40,00 zł

Kary

Opłata

Kara za samowolne podłączenie większej ilości terminali abonenckich niż wskazana w umowie:

18-krotność abonamentu

Kara za każdy dzień zwłoki ze zwrotem Urządzenia (modemu):

8,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

Modem internetowy lub karta sieciowa WI-FI zainstalowane u Abonenta są własnością Operatora, udokumentowaną protokołem odbioru.

Ceny obejmują wszelkie obciążenia cywilno-prawne, w tym podatek VAT.

City-SAT Gordzielik sp. z o.o. ul. Ligonia 1, 47-100 Strzelce Opolskie,

tel. (77) 461-40-87, technik: 601 505 351, informatyk 601 505 791

www.citysat.com.pl, email:citysat@citysat.com.pl